Rejse­betingelser

Betingelser

Herunder følger de betingelser, der er gældende når du rejser med Besa Bus ApS:

Billetbetingelser

Passagererne er forpligtet til at foretage en reservation inden afgang. Adgang til bussen er kun tilladt med en gyldig billet.

Billetter er kun gyldige på den valgte rejsedag og ikke-brugte billetter refunderes ikke. Ved køb af returbillet har passageren mulighed for at købe en ”åben” billet, som betyder at passageren kan vente med at reservere returdato. Det er passagerens ansvar at booke returrejse i god tid for, at sikre en plads i bussen.

Ved mistet billet er det ikke muligt, at genudskive billetten.

Ændringer

Billetter kan ændres eller overdrages uden gebyr op til 48 timer før planlagt afgang. Ved ændring/overdragelse efter denne frist, kan der opkræves et administrationsgebyr.

Hvis kunden ønsker at ændre eller overdrage billetten, skal kunden rette henvendelse til Besa Bus ApS.

Special-/rabatbilletter ændres ikke.

Afbestilling/refusion

Betalte billetter kan afbestilles uden gebyr op til 48 timer før planlagt rejse.

Ved afbestilling af billet senere end 48 timer inden planlagt rejse, refunderes beløbet mod et administrationsgebyr på 100 DKK/SEK/NOK eller 15 euro.

Ved afbestilling af billet senere end 48 timer inden planlagt rejse, men inden 24 timer før fratrækkes 30 % af billettens normale fulde pris.

Busbilletterne kan ikke afbestilles senere end 24 timer inden planlagt rejse og beløbet vil ikke refunderes. Det samme gælder, hvis passageren ikke møder op ved afgangstidspunktet.

Hvis passageren har købt en tur/retur billet, men ønsker ikke at benytte hjemrejsen refunderes kunden prisen for enkelt vej fratrukket et administrationsgebyr på 100 DKK/SEK/NOK eller 15 euro.

Special-/rabatbilletter refunderes ikke.

Bestilling

Rejsen kan reserveres ved at rette personlig eller telefonisk henvendelse til vores kontor, via vores bookingformular på vores hjemmeside eller ombord på bussen. Reservation ombord på busserne er kun muligt, hvis der er ledige siddepladser.

Online køb af billet:

Ved henvendelse via vores bookingformular vil passagerens forespørgsel blive behandlet og passageren vil snarest muligst modtage et svar om, hvorvidt der er ledige siddepladser på den efterspurgte afgang.

Hvis der er ledige siddepladser på den efterspurgte afgang, vil de antal ønskede siddepladser blive reserveret i 48 timer.
Hvis betalingen gennemføres inden for disse 48 timer, vil kunden modtage en reservationsbekræftelse på mail.
Hvis betalingen ikke gennemføres inden for disse 48 timer, vil reservationen blive slettet.  Først når passageren har modtaget en reservationsbekræftelse er passagerens siddepladser endelig reserveret.
Reservationsbekræftelsen leveres elektronisk pr. mail og det er passagerens eget ansvar at sørge for, at medbringe denne i papirform. Uden fremvisning af reservationsbekræftelse, kan passageren ikke komme med bussen.

Priser

Alle priser er dagspriser og derfor kun gældende på bestillingstidspunktet, idet der løbende kan forekomme prisændringer.

Bagage

Billetten omfatter en håndbagage og en kuffert af 80x70x20 cm. Hvis målene på en kuffert er betydelige større end 80x70x20 cm eller der medbringes flere end det tilladte antal tasker/kufferter, skal der købes særskilt bagagebillet. Muligheden for køb af ekstra bagage afhænger af kapacitet.

Den rejsende skal registrere ekstra bagage i forvejen via personlig eller telefonisk henvendelse i vores kontor.

Passageren skal forsyne al bagage med et mærke med navn og adresse.

Bagage af anden art og med betydelige større størrelse end de ovennævnte skal ligeledes registreres på forhånd og bekræftelse af, at medtagning er muligt, er et krav. Registreringen skal ske tidligt 48 timer inden den planlagte rejse og der skal betales en ekstra bagagebillet.

Befordring og transport af farlige materialer/genstande og dyre er udelukket.

Bagageansvar

Passageren er selv ansvarlig for at komme bagagen til rette i bussen. Det er også passagerens ansvar at medtage sin bagage ved skift.

Bagageassistance fra chaufføren er derfor ikke et krav, medmindre passageren har nedsat mobilitet.

Der er ingen erstatning for mistet eller beskadiget bagage.

Hvis bagage er mistet eller beskadiget, skal passageren give chaufføren besked om dette, med det samme.

Erstatningskrav skal den rejsende rette til eget forsikringsselskab.

Al glemt/mistet bagage som bliver fundet i vores busser opbevares i vores garage i 4 uger, hvor der er mulighed for afhentning.

Passagerforpligtelser

Passageren skal være ved afgangsstedet 30 minutter forud for det afgangstidspunkt, som fremgå af busbilletten.

Anvisninger fra Besa Bus ApS´ personale skal overholdes.

Besa Bus ApS forbeholder retten til at nægte en passager ombordstigning hvis passagerens tilstand vurderes værende til gene for andre passagerer, eller som forringer de medrejsendes velvære. I sådanne tilfælde kan der ikke gøres krav på alternativ befordring.

Passageren hæfter for enhver skade, som pågældende har forårsaget bussen.

Passagerer, der snavser bussen til – dette enten bevidst eller som følge af grov uagtsomhed, er forpligtet til at betale Besa Bus ApS et rengøringsgebyr af en størrelse som Besa Bus ApS vurdere værende rimeligt i forhold til skadens mængde.

Besa Bus ApS forbeholder retten til at hæve befordringsaftalen uden varsel, hvis passageren opfører sig på en så generende måde, at det ikke længere er rimeligt for Besa Bus ApS og/eller medpassagererne at fortsætte rejsen.

Passageren er forpligtet til at overholde de pauselænger, som chaufføren har fastsæt. Hvis passageren ikke gør dette, har chaufføren ret til at køre videre uden nogen form for ansvar. Det samme gælder i forbindelse med færgeoverfart.

Pause

For hver 4,5 times kørsel vil der afholdes 30 minutters pause.

Rygning

Rygning er ikke tilladt i bussen.

Busskifte

Som udgangspunkt er der ikke busskift for denne rute, men i enkelte tilfælde kan et skift være nødvendigt.

Hvis et skift bliver nødvendigt, garanterer Besa Bus ApS viderebefordring frem til den planlagte destination. Der ydes ikke kompensation for forsinkelser i forbindelse med busskifte.

Rejsedokumenter

Det påhviler passageren ansvaret at have alle nødvendige rejsedokumenter med under rejsen.

Hvis en passager tilbageholdes ved grænsen eller af politiet på grund af manglende eller ugyldige dokumenter, skal bussen ikke vente på den pågældende passager.

Den pågældende passager skal selv sørge for sin videre befordring og Besa Bus ApS kompenserer ikke for dette.

Vores ansvar

Besa Bus ApS tager forbehold for uforudsete hændelser såsom force majeure, ændringer i færgedriften m.v., der kan medføre at afgange aflyses, omlægges eller forsinkes.

Hvis der opstår tekniske problemer under rejsen, sætter Besa Bus ApS hurtigst muligst en ny bus ind. Der ydes ikke kompensation for forsinkelser i sådanne tilfælde.

Ved forsinket ankomst yder Besa Bus ApS ikke godtgørelse.

Reklamation

Er der noget, du ikke er tilfreds med under rejsen, er det vigtigt, at du informerer vores chauffører om det, så de kan forsøge at løse problemet.

Har dette ikke været muligt kan du efter hjemkomst henvende dig til os. Du finder vores kontaktoplysninger under ”Ruten til Makedonien”.

Reklamationen skal være os i hænde senest 3 uger efter afsluttet rejse.

OBS! Hvis chaufførerne ikke er informeret om problemet under rejsen, kan der ikke stilles krav om prisafslag eller refusion efter afsluttet rejse.

Call Now Button